Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Вода за сите! PDF Печати Е-пошта
Четврток, 22 март 2018 17:51

Денес, кога се одбележува Светскиот ден на водата, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) ги споделува постигнувањата од секторот водоснабдување

20180323 Infograph vodosnabduvanje

Правото на здрава вода за пиење е предуслов на правото за живот, правото на храна, правото на здравствена заштита и правото за домување. 

Главните активности во оваа област МЦМС ги спроведуваше во периодот од 1994 до 2005 година, а заврши со водоснабдувањето во 2010 година. Според Државниот завод за статистика, во 2005 година 93% од населението во Македонија имало пристап до безбедна вода за пиење, а 63% приклучок во домовите.

МЦМС, обезбедувајќи вода за повеќе од 260 села во Македонија, значајно придонесе за таквата состојба.

 

Проекти

Civica Mobilitas Мојот Избор

Ново

Се наоѓаш тука  : Почетна Вести и јавност Вести Вода за сите!