Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Нашиот статут PDF Shtyp Shpërndaje me Postë Elektronike

statut_bookВрз основа на член 31 и 104 од Законот за здруженија и фондации (Сл.весник на РМ бр. 52/10) и член 36 и 90 од Статутот на Македонскиот центар за меѓународна соработка (бр. 01-373/1-2008), Советот на 4-та редовна седница одржана на ден 12 мај 2011 година, го донесе Статутот на македонскиот центар за меѓународна соработка ( PDF верзија)

 

Правилник за избор на органи на МЦМС ( PDF)

 

Проекти

Civica Mobilitas Мојот Избор

E re

Се наоѓаш тука  : Fillimi Për ne Statuti ynë