Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Поддржан евроинтеграциски процес и зајакната регионална соработка PDF Shtyp Shpërndaje me Postë Elektronike

МЦМС ќе го поддржува развојот на долгорочни добрососедски односи и да стане член на меѓународните организации и спогодби, пред се на ЕУ.

Процесот на интегирирање и воспоставување на добрососедски односи е општес-твен процес, кој не им припаѓа само на политички елити, туку пред сe на граѓаните кои преку размена на идеи, контакти, информации, воспоставуваат долгорочни врски меѓу земјите и затоа се клучни актери на секоја интеграција. Затоа за МЦМС од посебен интерес е гра-дењето на граѓански партнерства на Балканот и поттикнување на вклучување во европските (и глобалните) партнерства, мрежи, сојузи.

 
Се наоѓаш тука  : Fillimi Për ne Qëllimet tona Procesi i mbështetur eurointegrues