Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Борис Ристовски PDF Печати Е-пошта

Борис РистовскиБорис Ристовски, Соработник за интернет и нови медиуми
brs@mcms.mk
+ 389 2 3088 972

Борис Ристовски е роден на 28 јуни 1983 година. Во МЦМС е вработен како соработник за интернет и нови медиуми  и работи на развој на веб базирани решенија како и присуство на социјалните медиуми. Дипломиран инженер за интернет и мобилни технологии на Институт за информатика при Природно-математичкиот факултет во Скопје и магистар за комуникации и нови медиуми на Њујорк Универзитетот Скопје.

Од 2006 година работи на развој и одржување на голем број на веб-сајтови од јавен карактер, како и веб-решенија кои употребуваат краудсорсинг (crowdsourcing) и краудмапинг (crowdmapping) концепт. Одговорен е за промоција и активизам преку социјалните медиуми, а спроведува и обуки за користење на нови технологии, употреба на социјални медиуми и интернет маркетинг. Спроведува квантитативни истражувања за начините на употреба на интернетот и социјалните медиуми.

Автор е на следниве трудови:

LinkedInhttp://mk.linkedin.com/in/borisristovski

 
Се наоѓаш тука  : Почетна За нас Нашата структура Извршна канцеларија